"Groots in het kleine werk"

"Groots in het kleine werk"

Aardbevingsschade

De schade aan uw woning dient u te melden bij het CVW. Dit kan via het schadeformulier op de website van Centrum Veilig Wonen. Het Centrum Veilig Wonen neemt contact met u op en er wordt een afspraak gemaakt voor een onderzoek door een schade expert.

De schade-expert onderzoekt of de door u gemelde schade geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door een aardbeving. Op basis van dit onderzoek en het gesprek maakt de schade-expert een rapport op. Centrum Veilig Wonen zal u dit rapport toezenden.

Centrum Veilig Wonen biedt drie mogelijkheden voor de afhandeling van schade als gevolg van aardbevingen:

  • Uitbetaling; Het getaxeerde schadebedrag wordt op uw rekening gestort en u heeft zelf de regie en de keuze door wie u de bevingsschade wil laten herstellen. Het CVW verklaart hierbij dat uw zelf aansprakelijk bent voor eventuele verergering van de schade door slecht herstel.
  • U kiest zelf een bedrijf; De schade-expert heeft een berekening gemaakt voor de reparatiekosten die u kunnen worden toegekend. U kunt er voor kiezen om de schade te laten herstellen door het bedrijf van uw voorkeur. Buisman Stukadoorsbedrijf is gespecialiseerd in het herstel van aardbevingsschade. Wij kunnen u een vrijblijvende offerte geven voor het herstellen van de door u geleden schade.
  • Herstel door een door het CVW geselecteerd bedrijf; Het CVW werkt met bedrijven en vakmensen die zijn geselecteerd op basis van de erkenningsregeling, Stukadoorsbedrijf Buisman is daar één van.  Deze gecertificeerde vakmensen moeten aan  eisen voldoen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en communicatie, die voorgeschreven zijn door het CVW. In dit geval stuurt het CVW het rapport ook naar ons met het verzoek de herstel werkzaamheden uit te voeren

Bent u het niet eens met de taxatie om uw schade te herstellen van de aardbeving?

U kunt bezwaar maken tegen de inhoud van het rapport of de wijze van afhandeling als u daar aanleiding toe heeft. Uw CVW-contactpersoon kan u hiervoor een formulier aanreiken. Centrum Veilig Wonen zal samen met u naar een passende oplossing zoeken. Op de site van het Centrum Veilig Wonen staat deze procedure uitgelegd.

Bent u op zoek naar een contra-expertise-expert, neem dan contact met ons op.  Wij hebben ervaring met het begeleiden van deze problemen.

Waarom zou ik kiezen voor een stukadoorsbedrijf om de schade te herstellen als ik meerdere soorten schades heb?

Bij ons stukadoorsbedrijf staat het maken van goede afspraken boven aan ons lijstje, “Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”. Van het moment dat u belt of mailt voor een offerte tot aan de oplevering houden we ons aan de afspraken.

De meeste schades die voorkomen met de meeste impact op uw situatie, is het herstel van het stukadoorswerk. Wel zo prettig als u weet, wie er bij u binnen in huis komt. De rest van de schades, het voegwerk of schilderwerk regelen wij met vakbekwame collega`s, zodat u hier geen zorgen over hoeft te maken.

Wilt u meer info op het gebied van aardbevingsschade klik dan hier.

Stukadoorsbedrijf Buisman

Melisseweg 85
9731 BM Groningen

HEEFT U PLANNEN VOOR RESTAURATIE OF STUCWERK?